Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे
Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे

Salty Shankarpale / खारे शंकरपाळे

90

कुरकुरीत खारे शंकरपाळे सर्व वयोगटातील लोकांना आवडतात. हा चहाचा सर्वोत्कृष्ट साथीदार आहे. चहा सोबत, मुलांच्या डब्यासाठी, पिकनिकसाठी चांगला पर्याय आहे. Salty / Namkeen Shankarpale is fried crunchy and salty snack liked by all age groups. This is best tea time partner, good for kids` tiffin as well as picnic snack.

Login

forgot password?