Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)
Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)

Roasted Dry Coconut Flakes / भाजलेले सुके खोबरे (200 g)

140

अनेक भारतीय पाककृतींमध्ये प्रमुख्याने वापरात येणारा घटक म्हणजे सुक्या नारळाचे भाजलेले खोबरे. ह्याला जेवणात, कोशिंबीरी, कोंकणी जेवणाचे पदार्थ, मिठाईं -लाडू आणि मसालेदार पदार्थां मध्ये वापरता येते. घट्ट दाट रस्सा बनव्यासाठी याचा खास वापर केला जातो Roasted coconut flakes is one of the delicious ingredient of many Indian recipes. It can be added as toppings on cereals, salads, konkani delicacies, sweets like ladoos and spicy dishes as well. Can also be used to make thick gravy.

Login

forgot password?