Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)
Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)

Banana Wafers / केळा वेफर्स (150 g)

100

केळा वेफर्स हा कच्च्या केळ्यांपासून बनवलेला कुरकुरीत पदार्थ आहे. प्रत्येक वयोगटाला आवडणारा हा पदार्थ मुलांच्या खाऊच्या डब्यामध्ये , चहा सोबत, पार्ट्यांमध्ये, पेयांसह आणि सहलीसाठी उत्तम आहे . उपवासात लोक हे खाणे अधिक पसंत करतात. Banana Wafer / Kela Wafer is a crunchy deep fried snack recipe made with raw banana. A favorite evening munching snack liked by every age groups, it goes well in kid`s tiffin, with tea, in parties, and for picnics. During fasting, this is one of the favorite and preferred snacks.

Login

forgot password?