Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)
Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

Besan modak / Besan ke Modak / बेसन मोदक (21 pcs / 180 gms)

140

गणपती उत्सवासाठी सप्रेंचे खास बेसन मोदक. मावा/खवा विरहित असल्याने हे मोदक जास्त दिवस टिकतात. Sapre`s special--Besan modak specially made for Ganesh festival.

Login

forgot password?