Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)
Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)

Pure Ghee Besan Ladu / शुद्ध तूपातले बेसन लाडू (200 g)

170

दिवाळीच्या फराळातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे बेसन लाडू. खमंग बेसन लाडू शरीराला अत्यंत गुणकारी आहेत. शरीरात आयर्न म्हणजे लोह बनायला तसेच पांढऱ्या आणि लाल पेशी निर्माण व्हायला हे लाडू खूप उपयोगी ठरतात. Besan Laddu is an integral part of the traditional Diwali Faral. Delicious Besan Laddu proves extremely beneficial to the body as these laddus are very useful in iron production in the body as well as in the formation of red and white blood cells.

Login

forgot password?